Op de website van Hillegom Online is afgelopen week een leuk artikeltje verschenen over de werkzaamheden in de Heemtuin.

https://www.hillegomonline.nl/2021/03/08/onderhoud-aan-de-heemtuin/

Besluiten over sluiting van parken en heemtuin worden binnen de gemeente Hillegom genomen door Team Bevolkingszorg in samenwerking met het Crisisteam. De adviezen van het RIVM zijn hierin leidend.
Voor nu blijven alle openbare parken/heemtuinen nog gewoon toegankelijk. Bezoekers moeten zich wel houden aan de RIVM richtlijnen.

Houdt u daar svp aan, dat moet te doen zijn als u op een smal paadje iemand tegemoetkomt, draai dan om en kies een ander paadje, er zijn er voldoende.

In het Hillegoms Nieuwsblad van 8 mei 2019 stond bijgevoegd artikel over de hernieuwde samenwerking tussen Meerlanden, vrijwilligers en gemeente.

Artikel HIllegoms Nieuwsblad 20190508klein

Schulte-Küperjanshof gaat weer open op de zondagmiddagen

Een verborgen juweel, de Heemtuin van Hillegom, waar de natuur onverstoorbaar z'n gang gaat. En deze tuin, de Schulte-Küperjanshof, is ook dit jaar weer elke zondagmiddag te bezoeken. Om te genieten van de natuur en de rust, of gewoon als ommetje op de zondagmiddag.

In de maanden april tot en met september is de heemtuin op zondagmiddagen geopend van 14:00 tot 17:00 uur. Het is er heerlijk toeven. De heemtuin bestaat deels uit bos, dat rijk is aan voorjaarsbloeiers en stinzenplanten, maar er is ook een grote vijver waar al vele jaren roodwangschildpadden verblijven. Elk voorjaar is het weer een verrassing of de schildpadden de winter overleefd hebben en hun rustplek innemen op de scheefgezakte boom op het eiland, midden in de vijver.
Deze heemtuin werd zeventig jaar geleden ingericht als een particulier landgoed van de welgestelde Hillegomse familie Schulte Küperjans. Halverwege de jaren 80 heeft deze familie de tuin verkocht aan de gemeente. Hiermee kregen de inwoners van Hillegom een schitterende achtertuin.Toen de familie nog eigenaar was, legde mijnheer Schulte een laantje aan naar een prieeltje. Links en rechts hoge bomen, Amerikaanse moerascypressen die zich met hun wortels goed verankeren in de drassige bodem. Hun zuurstof betrekken ze via luchtwortels die her en der boven de grond uit komen tussen de koekoeksbloemen, de bosanemoon en de gulden boterbloem. Hoog in de bomen zijn de gaten te zien de grote bonte specht heeft uitgehakt als nestholte.

De natuur gaat in de Heemtuin zijn gang. In de loop der jaren zijn sommige bomen zo ver uitgegroeid dat ze maar ternauwernood stand kunnen houden op het slappe veen. Langs de vijver staat een treurwilg die door zijn eigen gewicht is scheefgezakt in het slappe veen, maar die zich weer dapper opricht uit het water.
In de oude boomgaard staan nog enkele oude hoogstamfruitbomen. Afgelopen winter zijn die door vrijwilligers onder handen genomen en gesnoeid, om de boomgaard te kunnen behouden. Bijen en hommels profiteren van de rijke bloei, van het vroege voorjaar tot in september, wanneer de metershoge duizendknoop op de Ringvaartdijk in bloei staat. De imkers van de heemtuin, Peter Verbruggen en Joop van der Aar, zijn hier dan regelmatig te vinden bij hun bijenkasten. Voor de wilde bijen hebben zij een insectenhotel neergezet langs het ligusterstruweel, lekker in de zon aan de zuidkant van de heemtuin. Metselbijen en andere soorten maken daar dankbaar gebruik van.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan genieten van deze oase van rust en groen! Zondag 4 april is de eerste zondag van dit jaar waarop de heemtuin weer open gaat voor bezoekers. Om 14:00 uur gaat het hek open.